خدمات طراحی​

خدمات طراحی

خدمات طراحی

  • خدمات طراحی مکانیکال، اسکالپچر و ارگانیک با توجه به نیاز مشتریان
  • پشتیبانی فایل پس از تحویل، ضمانت حفظ معنوی، ضمانت عملکردی و..
  • مشاوره رایگان پیش از قرارداد جهت جلوگیری از ابهام کارفرما و انتخاب مناسب شرایط و خواسته های خدمات منطبق بر آیتم ها و خواسته های مورد نظر شما
  • در محیط های مختلف پارت دیزاین، اسمبلی، شیت متال، سرفیس، فری فرم، رندر و انیمشین، دینامیک و استایک آنالیز و محیط درفتینگ، پوینت کلود و مش ادیت، ارگانیک دیزاین و…
  • استخراج تمامی فرمت های متناسب با نرم افزار های سه بعدی، دو بعدی، گرافیک و انیمیشن
استخراج فایل ها، پیپرها و گزارشاتی همچون:

فایل های مناسب تولید و اجرا

DFA, DFD, DFM, DFP, DFSC و…

گزارشات تحلیلی و عملکردی

منتج از آزمایشات، FEM و DOE

جهت کاربرد های صنعتی، پزشکی، نظامی، هوا فضا، محصول محور و تولید، هنری و…؛ ایجاد فایل های پارامتریک مناسب محصولات متغییر در ابعاد و ظاهر؛ استخراج انطباقات، تلورانس های عددی و هندسی متناسب با کاربرد کارفرما؛ خدمات سازمانی و پیمانکاری با استقرار در موقعیت مورد نظر طرف ثانی قرار داد؛ همراه ارئه پیش پردازش ها و فرآیند های پس از طراحی و مشترک با سایر زمینه های دیجیتایزر و ساخت، مانند:

مهندسی معکوس (Reverse Engineering)

تکنیکال طبق استاندارد های ASME و ISO و استخراج نقشه ها منطبق بر (ASME Y14.24M) با توجه به انطباقات و تلورانس های هندسی و عددی

طراحی آزمایشات (DOE)

جهت استخراج عملکرد بهینه و پارمتر های موثر انواع پروژه های مکانیکی، عمرانی و سایر

مهندسی ارزش (Value)

محصولات، قطعات و ماشین آلات

خدمات ساخت و پرتو تایپ

به روش های پرینت 3 بعدی پلیمر و رزین، ریخته گری، تزریق پلاستیک و ماشین کاری

تحلیل ها وآنالیز های FEM

در خصوص کاربرد های جامداتی و سیالاتی